به زبان پارسی OVH پرتال پشتیبانی کاربران دیتاسنتر

پرتال پشتیبانی کابران دیتاسنتر OVH به زبان فارسی

خدمات ما شامل مدیریت و پشتیبانی سرویس های این دیتا سنتر برای کاربران فارسی زبان می باشد.

                   دامنه                                                   هاست   
                   سرور مجازی                                     سروراختصاصی
                   سرورهای پردازش ابری               سرویس های VOIP